Saturday, January 16, 2016

ПодчинениеУелбек е истински майстор на изисканата литература, деликатните тематики и проникновените съждения. 
В последния му роман “Подчинение” сюжетът е поставен в 2022 година в един утопичен Париж, където моралът и идеалите на академичните интелектуалци в Западноевропейско общество са се снишили до ниво на отчуждение, безразличност и безверие в идеализма. Ядрото на техните ценности се разлага до чист прагматизъм. Липсата на интелектуална принадлежност към установени идеали и апатията към текущите политически структури създава благоприятна почва за утвърждаване и подем на религиозни идеологии във френската политическа сцена. В тази утопична картина Франция за пръв път избира президент мюсюлманин. 
 Хванат съвсем неподготвен, объркан  от тази политическа ситуация и преките й моментални последствия, главният герой Франсоа внезапно се събужда от своя мизантропен и безцелен живот в търсене на заслуги оправдаващи собственото му съществуване. Макар до този момент академичната му кариера на професор по литература на XIX век и специалист по творчеството и живота на френския писател Юисманс да му донася заслужен успех и известност сред университетските кръгове, посоката и целта на собствения му живот остава неясна. Навярно подклаждан от липсата на родителска обич в ранна възраст или провалената му любовна връзка с по-млада студентка, или просто защото той е уелбековия стереотипен герой с ограничените социални контакти и общуване, изолиран в своята самотна капсула, единственият хоризонт у Франсоа е творчеството и животът на Юисманс и тяхнoто отражение в неговата собствена реалност. 
 Философското пробуждане и движение на Франсоа в опит да опознае и разбере настоящите политически промени го води до една нова перспектива за устойчива идеология. Разлюлян от вълните на академичните кръгове професорът по литература най-накрая доброволно се подчинява на условията и наложената от новия президент доктрина.

 В “Подчинение” сюжетът не е толкова важен, колкото проникновенията на Уелбек за състоянието на интелектуалната общественост в една условна, но възможна реалност. “Подчинение” е роман на неудобството, който предизвиква съвременните ни възприятия за ценности като толерантност, приемане и преданост чрез един декадентски и провокативен сюжет. 

No comments:

Post a Comment