Sunday, April 17, 2016

Post Office by Charles BukowskiПиене, чукане, скапана работа или без работа, мацки, мизерна квартира, разни неудачници наоколо, в редовете все по някое брутално яко прозрение. 
Буковски винаги е невинен. 

Girl on the Escalator by Charles Bukowski