Wednesday, January 5, 2011

Griffin and Sabine/Грифин и Сабин

My story with this trilogy began two years ago when I was randomly checking a thrift store and accidentally found a box with collectable postcards. Despite the fact I love postcards and stamp, their design was so surrealistic, colorful and mysterious, so I though for $2 this was a bargain deal. I brought my great purchase at home, put it on a place where I instantly forgot about it. Very recently I rediscovered my favorite postcards and decided to find out more about the artist and the reason they were made for. My excitement escalated when I found out they were actually a major part of a book, where two strangers were creating them as a part of their intriguing communication.
I was so delighted to discover and read Griffin and Sabine trilogy. The passion I have about postcards and stamps brought me to this extraordinary story where author Nick Bantock writes and illustrates the correspondence between two lost souls seeking for each other, those of Griffin and Sabine. The dialog between them is circumscribed through unique postcards and letters.
The first book(Griffin and Sabine: An Extraordinary Correspondence) starts with a handmade postcard sent to London artist Griffin Moss from Sabine Strohem who is living in the Sicmon Islands, South Pacific. This stranger called Sabine reveals something no one knows until this moment about Griffin's work… The mysterious correspondence continues and unfolds their individual personalities in their different artistic styles. This is how their relationship begins and becomes ever more romantic, intimate and admirable.
The trilogy is not only a mysterious love dialog, but a piece of wonderful work of art. Each page contains new card or letter, rich with lush colors, brilliant drawing, and widely imaginative creatures and landscapes.
This fascinating visual story brings nothing but joy for its readers! I definitely place Griffin and Sabine among my favorite books :)
Запознанството ми с тази триология започна преди две години, когато разглеждайки случайно магазин за втора употреба, се натъкнах на кутия колекционерски пощенски картички. Въпреки любовта ми към пощенските картички и марки, техният дизайн беше толкова сюрреалистичен, цветен и тайнствен, че за цената от $2 си казах, че това трябва да е далаверата на деня! Донесох великолепната покупка вкъщи, сложих я някъде и моментално забравих за нея. И така до съвсем скоро, когато отново открих любимите си картички и реших, че сега е времето да разбера малко повече за тях. Вълнението ми нарастна още повече, когато открих, че те всъщност са основна част от книга, в която двама непознати ги създават като част от тяхната единствена, но интригуваща комуникация.
Бях толкова възхитена, когато открих и прочетох триологията за Грифин и Сабин. Страстта, която имам към катрички и марки ми донесе тази необикновена история, в която Ник Банток пише и илюстрира кореспонденцията между две изгубени души, търсещи се във времето - тези на Грифин и Сабин. Диаголът между тях е описан единствено чрез уникални картички и писма.
Първата книга(Грифин и Сабин: Една Необикновена Кореспонденция) започва със собственоръчно направена картичка изпратена до лондонския артист Грифин Мос от Сабин Строем, която живее в южнотихоокеански остров. Тази непозната, наречена Сабин, разкрива нещо свързано с работата на Грифин, което никой не знае до този момент... Загадъчната кореспонденция продължава и разгръща техните характери в различните им творчески стилове. Така започва тяхната връзка и става все по-романтична, интимна и възхитителна.
Триологията е не само мистериозен любовен диалог, но и великолепен къс художествено изкувство. Всяка страница съдържа нова картичка или писмо, богато на тучени цветове, прекрасни рисунки и образи, плод на богато въображение.
Тази визуална история не носи нищо друго, освен радост за читателите й. Определено поставям Грифин и Сабин сред любимите ми книги. :)

No comments:

Post a Comment