Saturday, December 10, 2011

"Сидхарта" - Херман Хесе


Може би вече се досещате от самото име "Сидхарта", че това ще е философска книга с будистка насоченост. Не сте далеч от истината.  На всеки се случва понякога да се загуби из лабиринта на собствения си живот и пред него да се издигне стена от въпроси, без чийто отговор е трудно да се продължи напред. Такъв е случая и на Сидхарта, който напуска родния дом в търсене на отговора.  Отказвайки да се отдаде и повярва на учението на Буда, той украсява житейския си път с разнообразни изпитания - сладостни, меркантилни и аскетски, за да се озове в залеза на своето пътешествие до неговата съвършена истина. Това е накратко сюжета на романа. Признавам, че избягвам Херман Хесе, тъй като винаги като го чета, всичко в мен замръква и опустява, но тази книга ми хареса. Кратка, написана като притча, но обогатена от целомъдрието на търсещия. 

No comments:

Post a Comment