Sunday, November 6, 2011

"The Bet" by Christina Nguyen/ "Облогът" от Кристина Нгуен


A few months ago, when I was back in Bulgaria, my best friend Anelie gave me this book as a gift and told me it is very important to let her know what my opinion is after I finish it. This is the moment to say that Anelie and I have a longtime tradition in birthday gifts - it can be only books and nothing else. Since we haven't seen each other for almost five years, each one of us had a list of desired books ready. She did not quite like my list although she fulfilled it. The next morning, she appeared with "The Bet" at my door - smiling and shining - saying "Read this!". After the waterfall of sentences that followed the few things that my brain captured were that this is Nguyen's debut and it is essential for the author to know what the readers think about it. Needless to say I was instantly captivated!
Although Christina Nguyen is very young Ukrainian author, "The Bet" is a serious reading. The fluidity of blending both stories - the bet between the narrator Sofia and her friend of necessity Masha with the parallel unfolding of a retrospective story of a life struggle is done in such an elegant manner.  The author possesses the talent to gently grab you and walk you through a world filled with generous emotional experience. The deep understanding that Christina has about the upsurges and lapses of the human soul made me think the entire time that she had experienced every single word in this book herself. Otherwise it shouldn't be possible to describe this story of a soul journey in that vivid way. The author is merciless on the events she describes. "The Bet" is the place where  the grief meets the tenderness, the love forms meet the strokes of fate. Would our moral be able to understand our feelings - this is what you are on the way to find out in "The Bet". So before you start... bet yourself.

Преди няколко месеца, когато си бях в България, най-добрата ми приятелка Анелия ми подари тази книга и ми каза, че й е важно да й кажа какво мисля за нея след като я завърша. Тук е момента да кажа, че Анелка и аз имаме дълга традиция да си подаряваме само книги за рожденните дни. И тъй като не се бяхме виждали почти пет години и двете имахме дълги списъци една към друга ( и тъй като сме си прекалено близки, всяка от нас си казва заглавията, които иска да прочете). Тя не одобри особено моя списък, но въпреки всичко ме дари с избраните от мен книги. След няколко дни се появи с "Облогът" и с обеснението, че не е доволна от моя избор и че това четиво по би ми харесало. Анелка ми разказа, че това е дебютният роман на авторката и е много важно за нея какво мислят читателите й. Не е нужно повече да се обеснявам, книгата вече ме привлече.
Въпреки че Кристина Нгуен е много млада украинска авторка, "Облогът" е сериозно четиво. Не знам каква част от книгата е биографична, но вярвам, че някои от фактите от нея наистина са се случили в живота й. "Облогът" започва с облог между главната героиня София и така наречената й приятелка Маша и продължава като разгръща ретроспективна история и нейния отпечатък в настоящия живот на София. Авторката притежава таланта да те улови нежно и да те заведе във свят изпълнен от изобилие на емоционални преживявания. Дълбокото познание на Кристина за възходите и паденията на човешката душа ме накара да мисля през цялото време, че тя е преживяла всяка една дума от този роман. Иначе би било невъзможно да опише толкова ясно и откровено душевното пътуване на своята героиня. Авторката е безпощадна към събитията, които описва. "Облогът" е мястото, където се срещат болката и нежността, образите на любовта и ударите на съдбата. 
Би ли могъл моралът да разбере чувствата - това сте на път да узнаете в "Облогът" . Така че преди да започнете.... обзаложете се!

1 comment:

  1. your review sounds so wonderful :) thank you

    ReplyDelete