Saturday, May 19, 2012

The Joy of BooksВ случай, че все още не сте гледали това видео и винаги сте си мечтали освен всичко, което сте постигнали да имате и една малка книжарничка с много съдържателна литерарура.
Поздравления за оригиналната идея на собствниците на книжарница TYPE в Торонто!

No comments:

Post a Comment